Al meer dan twee decennia houdt het Laboratorium voor Vloeistofmechanica en Stromingssimulatie zich numeriek en experimenteel bezig met vraagstukken op het gebied van vloeistofdynamica uit een breed scala van industriële toepassingen.

Het onderzoek van het laboratorium is in hoofdzaak gericht op onderwerpen als duurzaamheid en behoud van hulpbronnen. De belangrijkste onderwerpen zijn

  • optimalisering en ontwikkeling van nieuwe technologieën om het rendement van biogasinstallaties te verhogen, de
  • energie-efficiënte industriële droogprocessen en de toepassing van innovatieve
  • de toepassing van innovatieve fluïdica-concepten op het gebied van de verwerking van recycleerbare materialen.
  • De portefeuille omvat ook taken op het gebied van procestechniek, verwarming, ventilatie, klimaatregeling, sensortechnologie en sensorontwikkeling.
Stegerwaldstr. 39
48565 Steinfurt Deutschland
+ 492551 9-62556
t.flinkert@fh-muenster.de
https://www.fh-muenster.de/stroemungstechnik
Duitsland

Lees voor gebruik van onze site onze Datenschutzbestimmungen.

Verberg attendering...

Het evenement vond plaats op juni 29 2021 tussen 9.00 en 17.00 uur. Als je meer wilt weten over toekomstige evenementen bezoek dan www.agroinno.eu.

FH Münster Strömungstechnik

Nadruk op duurzaamheid en behoud van hulpbronnen

Tobias Flinkert

Tobias Flinkert is uw contactpersoon.

+492551 9-62556
t.flinkertfh-muensterde
https://www.fh-muenster.de/maschinenbau/labore/stroemung/stroemung.php

Prof. Hans-Arno Jantzen

0049 2551 9-62743
jantzen@fh-muenster.de

E&D Agro

Het E&D Agro project, Energietransitie en drogen in de agrosector, richt zich op de ontwikkeling van innovaties voor het drogen en verwerken van landbouwproducten. Het gaat met name om het drogen van kruiden en planten na de oogst. De markt voor gedroogde producten groeit gestaag, vooral als gevolg van de groeiende markt voor kant-en-klaarmaaltijden en om gezondheidsredenen. Het drogen wordt momenteel uitgevoerd door twee partners die grote hoeveelheden aardgas gebruiken. Het projectconsortium is thematisch geordend langs de waardeketen van de gewassen die worden geteeld, geoogst en verwerkt. Het doel van het project is het energieverbruik en de CO2-emissies voor het droogproces aanzienlijk te verminderen door aardgas als energiebron te vervangen door een combinatie van geothermische energie (warmtepompen), PV-zonnecellen en zonnewarmte. Daarnaast worden innovatieve mobiele droogcontainers ontwikkeld voor gedecentraliseerd gebruik op boerderijen in Nederland en Duitsland en, in een tweede stap, als oplossing voor geconditioneerd en gecontroleerd drogen in de tropen. De oplossingen zullen worden toegepast in de vorm van proefinstallaties.

https://www.fh-muenster.de/maschinenbau/labore/stroemung/stroemung.php

Innoflex

De algemene doelstelling van het voorgestelde project is de gasopbrengst aanzienlijk te verhogen en tegelijkertijd de eigen energiebehoefte in biogasvergisters te verminderen. De beoogde systemen zijn met name bestaande installaties, maar ook nieuwe biogasvergisters. Tegen de achtergrond van de fermentatie van rest- en afvalstoffen richt het project zich met name op de fermentatie van sterk uiteenlopende substraatsamenstellingen. Dit wordt bereikt door middel van drie subdoelstellingen: De ontwikkeling van een nieuwe generatie roerwerken met verbeterd veergedrag bij behoud van een hoge axiale stuwkracht, een substraatafhankelijke aandrijfregeling in combinatie met online procesbewaking, en een nieuwe ontwerpmethodologie die fabrieksplanners en exploitanten helpt bij de keuze van de best mogelijke roerwerktechnologie.

https://www.fh-muenster.de/maschinenbau/labore/stroemung/stroemung.php

NeoBio

Het algemene doel van dit project op middellange termijn is de gasopbrengst aanzienlijk te verhogen en tegelijkertijd de energiebehoefte te verminderen, met name in bestaande maar ook in nieuwe biogasvergisters, door het mengproces in termen van stromingstechnologie te optimaliseren. Een volledig nieuwe meetmethode op basis van een slim, draadloos sensorsysteem moet het voor het eerst mogelijk maken om uitgebreide, in tijd en ruimte geresolveerde online gegevens te verzamelen van de stromings- en mengprocessen op volledige schaal in gesloten fermentorbedrijf. Een uitgebreid onderzoek naar gangbare substraatmengsels bij ca. 30 exploitanten van biogasinstallaties in Noordrijn-Westfalen alsmede uitgebreide testreeksen voor een gedetailleerde materiaalkarakterisering zullen voor het eerst in het kader van NEOBIO een betrouwbare gegevensbasis creëren voor het ontwerp van de roer- en mengprocessen. Het gebruik van geschikte numerieke methoden is onontbeerlijk voor een voorspelling van de roerstrategieën, aangezien de uitgebreide variatie van mogelijke optimalisatieparameters niet met aanvaardbare inspanning kan worden uitgevoerd tijdens de lopende exploitatie van de installatie. De nieuwe numerieke simulatiebenaderingen die in het kader van het project zijn gepland, zullen het voor het eerst mogelijk maken procesrelevante verschijnselen te beschrijven die tot dusver niet in beeld zijn gebracht, rekening houdend met de complexe reologische eigenschappen.

https://www.fh-muenster.de/maschinenbau/labore/stroemung/stroemung.php